Theo chuyên gia Lâm Tứ Trung, bình thường chúng ta ngủ từ 10 giờ đến sáng. Với các trường hợp giấc ngủ vào một thời điểm khác với bình thường gọi là rối loạn nhịp thức ngủ. Nếu tình trạng mất ngủ về đêm này kéo dài và khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi thì