Mất ngủ mãn tính được chẩn đoán dựa trên các triệu chứng lâm sàng, để tìm kiếm nguyên nhân. Để hiểu rõ hơn về cách chẩn đoán bệnh mất ngủ kéo dài , hãy lắng nghe phân tích của các chuyên gia trong video sau.